Prekes pristatome nemokamai per 3-5 darbo dienas*
Sveikas lankytojau, jūs galite prisijungti ar sukurti paskyrą.

Jūsų pirkinių krepšelis tuščias!

Privatumo sąlygos

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja MB “Ekošeima” elektroninės parduotuvės (toliau – Ekošeima ) ir jos Kliento (toliau – Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Ekošeima tvarko Jūsų asmens duomenis.
3. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

 

 II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4.  Ekošeima gerbia Jūsų teisę į privatumą, tad Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik tam, kad būtų:
4.1.apdoroti Jūsų prekių užsakymai;

4.2.išrašyti finansiniai dokumentai;

4.3.išpręstos problemas, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu;

4.4. įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.

4.5. būtų užtikrinta galimybė naudoti tiesioginę rinkodarą.

5. Registracijos e-parduotuvėje metu prašome pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis, Ekošeima savo ruoštu užtikrina, kad

5.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

5.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.

5.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

5.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

5.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 

   III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 6.  Ekošeima pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

6.1.   Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

  IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 7. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

  V. Asmens duomenų tvarkymas

8.  Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis

 

 VI.  Taisyklių keitimas

 9.  Ekošeima turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami  el. parduotuvėje “Blogas“ skiltyje.

 

VII Baigiamosios nuostatos

  1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.