Prekes pristatome nemokamai per 3-5 darbo dienas*
Sveikas lankytojau, jūs galite prisijungti ar sukurti paskyrą.

Jūsų pirkinių krepšelis tuščias!

Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo taisyklės

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

1.2.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Formuoti užsakymą”

3.      Pardavėjo teisės

3.1.   Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. 

3.2.   Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

3.3.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.      Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

4.1.  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.3.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jei apmokėjimas už prekes jau buvo atliktas

4.4.  Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

4.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą, nustatytas prekių pristatymo termians netaikomas Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.6.  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.      Pirkėjo teisės

5.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

5.3.   Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

6.      Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

6.1.   Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, patvirtina kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.2.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.3.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.7  Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

6.8.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.      Prekių kaina, apmokėjimas ir pristatymas.

7.1.   Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

7.2.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo banko esančią sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio mokėjimo sąskaitą - užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į e-parduotuvės banko sąskaitą kuri nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitoje - užsakyme.

7.3.   Tik gavęs apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.4.            Prekes pristato pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.5. Prekių pritatymo metu Jūsų atsakomybė patikrinti pristatytų prekių būklę, o pastebėjus pažeidimus Pirkėjas turi teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai kuo skubiau informuoti Pardavėję, o apie patį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.  

7.6  Jei Pirkėjas priima siuntą, Pardavėjęs laiko, akd siunta buvo pristatyta tavrkinga ir Pirkėjęs pretenzijų neturi, o vėliau atsiradę prekės pažeidimai neturi tiesioginio ryšio su Pardavėju;

7.7  Informuojame, kad visos pašto siuntos, siunčiamos naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis, apdorojamos vadovaujantis vieningomis visiems Lietuvos paštams „Pašto siuntų apdorojimo akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašo" nuostatomis. Pašto siuntiniai ir didesnių matmenų korespondencija (jei netelpa į pašto dėžutę) gavėjams nepristatomi, juos reikia atsiimti pašte.

7.8. Registruotosios pašto korespondencijos siuntos gavėjams įteikiamos pasirašytinai, gavėjo adresu pristatomos tik vieną kartą. Jeigu pristatymo metu registruotosios pašto siuntos įteikti nepavyko, siunta grąžinama į paštą, o išrašytas pranešimas K 11 į gavėjo pašto dėžutę pristatomas artimiausio pašto korespondencijos pristatymo metu. Gavimo pašte neįteiktos visos pašto siuntos saugomos vieną mėnesį nuo gavimo dienos, pasibaigus saugojimo laikui, gavėjų neatsiimtos pašto siuntos grąžinamos siuntėjo adresu.